Před půjčením

Vážení návštěvníci tohoto webu, nesbíráme o Vás žádné zbytečné údaje, nechceme od Vás nic vyplnit ani podepsat. Údaje, které zde najdete o mně slouží výhradně k tomu, aby jste mně mohli kontaktovat za účelem půjčení skákacího hradu.

Správcem Vašich osobních údajů jsem přímo já: Marie Matyášová

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze pro vyřízení objednávky, uzavření smlouvy, realizace, vystavení dokladu. Tyto doklady skladuji pouze po dobu nezbytně dlouho

Technické požadavky a doporučení

  1. K zajištění bezproblémového chodu atrakce je zapotřebí rovný terén a dostatek místa (1,5m před hradem - ke snadnému vstupu a 1,5m za hradem - umístění ventilátoru, a 0,5m po stranách hradu , el. 220W).
  2. V den, kdy bude akce probíhat se prosím ujistěte, že terén je zbaven kamenů, ostrých předmětů, trnů, přesahujících větví, apod.
  3. Upozorňujeme, že hrady jsou určeny POUZE PRO DĚTI!
  4. Provoz atrakce musí být pod stálým dohledem dospělé osoby. Za jakékoli úrazy je odpovědný nájemce.
  5. Při používání atrakce je zakázáno šplhat se, nebo věšet se na stěny hradu. Také není přípustné sezení na přední části atrakce, protože hrozí nerovnoměrné rozprostření vzduchu v hradu. Pokud je hrad přetížen, může nastat problém s ventilátorem.
  6. K zajištění dostatečné stability se hrad připevní kolíky (na travnatém povrchu), nebo pískovými vaky (na pevném povrchu).
  7. Skákací hrad nesmí být v provozu, pokud prší. Elektrické kabely a ventilátor musí být vždy chráněny před vodou.
  8. Vstup na hrad je povolen - BEZ obuvi, jídla, pití, ostrých předmětů, brýlí, žvýkaček... apod.
  9. V případě, že zvolíte dopravu pronajímatelem je požadováno dostatečně volný příjezd k místu, kde vám budeme instalovat atrakci.
  10. V případě poškození hradu požadujeme náhradu škody.